توسعه ایرانی- معاون اقتصادی رییس جمهوری در توییتی نوشت: در دولت سیزدهم، تصمیم جدی بر جراحی‌های عمیق اقتصادی داریم و البته این جراحی‌ها باید فنی باشد و ما این کار را از حوزه تجارت شروع کردیم.محسن رضایی ادامه داد: این عزم در میان وزرای صمت، اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی وجود دارد که بخشنامه‌های مخل تجارت و صادرات صادر نشود.