خانه ملت- نماینده مینودشت در مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش قیمت گوشت و کمبود آن در ماه‌های آتی هشدار داد و از وزیر کشاورزی خواست که به دامداران کمک شود.

رضا آریان پور در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: موضوع خوراک دام، نهاده‌ها و مافیای این حوزه، موجب شده بسیاری از دامداران تحت فشار قرار گرفته و دام‌هایشان را قصابی کنند، متاسفانه بین این دام‌ها هم دام‌های باردار است. این وضعیت باعث می‌شود که در ماه‌های آتی با کمبود گوشت مواجه شده و قیمت گوشت افزایش پیدا کند؛ کمک کنید که فشار از دامداران برداشته شود.