برترین‌ها- برخی از کشور‌ها با پیشی گرفتن در صادرات و تولید فرش، باعث شدند ایران بازار فرش خود را از دست بدهد.طی ۲ دهه اخیر سهم ایران از بازار جهانی ‎فرش از ۳۲درصد به کمتر از ۹درصد رسیده و دقیقا در همین دوره رقیب جدی ایران یعنی هند سهمش را ۲.۵ برابر کرده و بیش از ۳۵درصد بازار را گرفته است. میزان ‎صادرات ایران اکنون به یک دهم ۲۰ سال پیش رسیده است.