اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت یارانه انرژی جهان پرداخته که نشان می‌دهد ایران در اکثر حوزه‌ها صدرنشین است.در سال ۲۰۲۰، سهم انواع حامل‌های انرژی از یارانه سوخت فسیلی ۵۴ درصد برای نفت، ۲۳.۷ درصد برای برق، ۱۶.۸ درصد برای گاز و ۵.۳ درصد برای زغال سنگ بوده است. هر چند یارانه پرداختی به نفت در دو سال گذشته کاهشی بوده اما در تمام ۱۰ سال اخیر بیشترین سهم از یارانه انرژی به نفت اختصاص داشته است.

ایران که در سال‌های گذشته بارها در فهرست یارانه‌های پرداختی به سوخت در رتبه‌های نخست بوده، در این بررسی نیز در بسیاری از حوزه‌ها صدرنشین است.

سرانه کل یارانه‌های سوخت فسیلی در سال ۲۰۲۰ در ایران به ۳۵۳ دلار رسیده که فرآورده‌های نفتی با ۴۲ درصد اصلی‌ترین سهم را در اختیار دارند و یارانه گاز نیز ۴۱ درصد بوده است. سرانه یارانه مصرف برق ایران نیز ۱۷ درصد از کل یارانه‌های پرداختی بوده است.