ایلنا- دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: قیمت گوجه فرنگی در سال جاری ۴۰۰ درصد گران شد این در حالیست که قیمت رب گوجه فرنگی حداقل ۱۰۰ درصد گران شد.

سید محمد میررضوی درباره افزایش نرخ رب گوجه فرنگی گفت: خشکسالی نرخ گوجه فرنگی را در سال جاری افزایشی کرد. سال گذشته گوجه فرنگی ربی کیلویی از 800 تا 1200 تومان خریداری می‌شد این درحالیست که امسال نرخ پایه این محصول از 2000 هزار تومان تا 3700 تومان خریداری و تحویل کارخانه‌دار می‌شد.

وی با اشاره به افزایش 4 برابری قیمت گوجه فرنگی بیان کرد: قیمت رب گوجه فرنگی 4 برابر افزایش نداشت. قیمت قوطی رب گوجه فرنگی 22 هزار تومان بود اما امسال به حدود 30 هزار تومان رسیده است و گرانی رب گوجه فرنگی نسبت به افزایش نرخ سایر محصولات کمتر است.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران ادامه داد: در ابتدای فصل قیمت بریکس رب فله‌ای 250 تا 300 هزار تومان بود اما از آنجایی که رب با گوجه فرنگی گران تولید شده است قیمت هر بریکس به 750 هزار تومان رسیده است.