حسین صمصامی بر این باور است که حذف ارز ۴۲۰۰ در شرایط موجود تورم برخی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مردم را به شدت افزایش می‌دهد و موج تورمی را تشدید می‌کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در مصاحبه با رادیو درمورد پیشنهاد مجلس برای حذف و جایگزینی ارز 4200 تومانی با کارتهای اعتباری گفت: یکی از دلایل کارشناسان برای ضرورت حذف ارز 4200 تومانی، این است که به هدف اصابت نکرده و قیمت کالاهای مشمول افزایش یافته درصورتی‌که عمده صحبت‌ها غیرکارشناسی بوده و مبتنی بر آمار و رقم نیست.وی افزود: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، بر اساس آمار دقیق و شاخص تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول به این موضوع اشاره نمی‌کنند که وقتی ارز 4200 تومانی را از کالاهای اساسی حذف کردند چه تاثیری بر شاخص قیمت کالاها گذاشت.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی قطعاً موجب افزایش قیمتها می‌شود یادآورشد: دقیقاً همان زمانی که فهرست کالاهای تخصیصی ارز 4200 تومانی را کم کردند قیمت کالاها هم به شدت افزایش پیدا کرد.

صمصامی تقویت رانت را نیز نتیجه تخصیص ارز 4200 تومانی دانست و در عین حال گفت: بنده معتقدم بهترین سیاست بانک مرکزی در 21 فروردین سال 97 همین بسته ارزی بود اما اجرای غلط و تخصیص آن به کالاهای غیرضروری مانند دسته بیل و غیره باعث مشکلاتی شد.

وی همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز ضروری خواند و در عین حال گفت: اینکه سیاست ارز 4200 تومانی را حذف کنیم اما نرخ ارز به 26 هزار تومان برسد و در کارت اعتباری شارژ کنیم هم درست نیست.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به آمار دقیق ارزهای تخصیصی 4200 تومانی گفت: 50 درصد این ارزها به 64 شرکت تخصیص یافت. 80 درصد ارز 4200 تومانی به 560 شرکت و 90 درصد هم به هزار و 265 شرکت اختصاص یافته است.

صمصامی اضافه کرد: بالاترین رقم ارز را شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی حدود 3 میلیارد دلار گرفت که برنج و شکر و روغن و غیره را وارد کرد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز 2 میلیارد دلار گرفت و گوشت وارد کرد.

وی با بیان اینکه اسامی همه این شرکت‌ها موجود است مطرح کرد: سوال اینجاست که با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی چرا این شرکت‌ها مورد سوال قرار نمی‌گیرند؟

صمصامی تصریح کرد: تمام کسانی که مخالف ارز 4200 تومانی هستند هیچ وقت بر اساس آمار دقیق برای مردم نمی‌گویند که قیمت جهانی ذرت و سویا و پالم و غیره حدود دو برابر شده اما می‌گویند این ارز به هدف اصابت نکرده و قیمت‌ها بالا رفته است.

وی افزود: از بین کسانی که بحث ارز 4200 تومانی را خیلی بزرگ کردند عده‌ای واقعاً هیچ آگاهی از اطلاعات و آمار ندارند اما عده‌ای هم منافعی دارند و به دنبال حذف این ارز هستند تا نرخ 26 هزار تومانی را تصویب کنند بدون اینکه بخواهند رانت حاصل از این نرخ را برطرف کنند.