وزیر نیرو با اشاره به اینکه صنعت برق تابستان تلخی را پشت سر گذاشت، گفت: جبران عقب ماندگی‌های ظرفیتسازی در بخش تولید برق نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت اجباری است و باید تمام ظرفیتها و منابع کشور و بخش خصوصی را بسیج کنیم.

علی اکبر محرابیان افزود: در حال حاضر بیش از 83 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در بخش تولید برق داریم اما مصرفی که بخش تقاضا از ما انتظار دارد بیشتر از ظرفیتی است که نصب کرده‌ایم.

وی افزود: به دلیل رشد پایین صنعت برق کشور در چندسال گذشته، در تابستان امسال با کسری نزدیک به 15 هزار مگاوات در بخش تولید برق مواجه بودیم که یا به صورت محدودیت در بخش تولید برای صنایع و یا به صورت خاموشی برای بخش خانگی، مجبور به اعمال شدیم.