خبرآنلاین- با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران سید میعاد صالحی به عنوان مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. سیدمیعاد صالحی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران  به عنوان مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جایگزین سعید رسولی شد.