سازمان بنادر و دریانوردی - راستاد درباره تمدید قرارداد اپراتوری بندر چابهار شرکت هندی گفت: قراردادی که با اپراتور هندی داریم در قالب بهره‌برداری موقت از بندر چابهار در جریان است که امید داریم به قراردادهای بلند مدت تبدیل شود. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ظرفیت فعلی بنادر ما ۲۶۰ میلیون تن است که این رقم تا پایان سال به ۲۸۵ میلیون تن افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: در تحریم‎هایی که از اردیبهشت ۹۷ آغاز شد و بخش مهمی از آنها متوجه کشتیرانی تجاری ایران بود و این موجب شد کشتی‌های ما محدودیت زیادی برای ورود به بنادر دیگر کشورها پیدا کنند.