صدا و سیما- سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس: همه کشور بسیج شده ۲ خودروساز ۷۰۰ هزار تا خودرو بسازند. وی گفت:برای ثبات در بازار خودرو نیاز به سالی ۲ میلیون خودرو داریم و از این تعداد سالی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو کم داریم. او ادامه داد: همانطور که برای مرغ و گوشت کمبودمان را با واردات جبران می‌کنیم، درباره خودرو هم کمبودمان را باید از خارج تامین کنیم. به گفته وی بعضی از خودروهایی که در داخل می‌سازیم فقط ۴ تا چرخ است، ظلم است به مردم که آنها را مجبور به خرید خودروی بی‌کیفیت کنیم.