توسعه ایرانی- بانک مرکزی اعلام کرد: ‌آخرین آمار، حکایت از بازگشت اقتصاد به چرخه مثبت تجاری دارد. این رونق حاصل جذب بخشی از آثار کرونا و تحریم است. روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: ‌آخرین آمار، حکایت از بازگشت اقتصاد به چرخه مثبت تجاری دارد. این رونق حاصل جذب بخشی از آثار کرونا و تحریم است.بر این اساس بانک مرکزی  رشد اقتصادی زمستان ۹۹را ۷.۷ درصد، میزان  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص زمستان ۹۹را ۸.۲ درصد و رشد تجارت در بهار امسال را ۴۹ درصد اعلام کرده است.