ایلنا- عراق و شرکت مصدر ابوظبی برای تولید ۲ گیگاوات انرژی خورشیدی قرارداد امضا کردند.

عراق و شرکت انرژی تجدیذپر مصدر ابوظبی اعلام کردند که بغداد و بازوی انرژی تجدیدپذیر ابوظبی برای توسعه پروژه‌های تولید حداقل ۲ گیگاوات انرژی خورشیدی در این کشور توافقنامه‌ امضا کرده‌اند.

مقام‌های عراقی اظهار کردند این توافقنامه به بغداد برای تحقق هدف تولید ۲۰ تا ۲۵ درصد انرژی مورد نیاز این کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر (معادل ۱۲-۱۰ گیگاوات) تا سال ۲۰۳ کمک می‌کند.