ایلنا- رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: احتمال اینکه وضعیت در افغانستان آرام شود وجود دارد اما اگر ناآرامی وجود داشته باشد صادرات به این کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

حسین سلیمی در مورد تاثیر فعالیت‌ طالبان در افغانستان بر روند تجاری ایران و این کشور اظهار کرد:‌ هر نوع ناامنی و بحران سیاسی باعث می‌شود که ما نتوانیم روند تجاری خود را به شکل کنونی داشته باشیم چراکه امنیت مهمترین فاکتور در صادرات است.

وی افزود: البته با ملاقاتی که اخیرا آقای بایدن، رییس جمهور آمریکا با اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و گروه او در آمریکا داشتند، قول دادند که افغانستان را به آرامش برگردانند. بنابراین احتمال اینکه وضعیت در افغانستان آرام شود وجود دارد اما اگر ناآرامی وجود داشته باشد صادرات به این کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های ایرانی و خارجی با اشاره به احتمال انتقال سرمایه به ایران گفت: اتفاقاتی که در عراق یا سوریه افتاد نشان داد که در چنین وضعیتی تجارت کار سختی می‌شود برای مثال سیستم انبارداری آنها از بین رفت. اگر ناامنی در افغانستان تا حد مشخصی برسد قطعا این خطرات به وجود می‌آید. البته ممکن است که  در صورت طولانی شدن ناامنی‌ها سرمایه‌گذاران افغانستانی در این شرایط بخواهند به ایران انتقال سرمایه دهند و در ایران تولید خود را انجام دهند.