تسنیم- در حالی بر اساس مشاهدات میدانی حبوبات در بازار کیلویی ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، که آمار رسمی نشان می‌دهد با وجود کمبود تولید، واردات این محصولات هم ۸۱ درصد کاهش داشته است. با افزایش قیمت گوشت و مرغ مصرف حبوبات به عنوان یکی از پروتیئن‌های جایگزین افزایش یافته اما این محصول نیز از گرانی دور نمانده و قیمت این محصولات در دو سال گذشته چند برابر شده به طوری که انواع حبوبات در محدوده ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.