ایلنا- رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: موضوع مصرف برق در کشور اشکالات بی‌شماری دارد، نمی‌توان آن را به گردن استخراج رمزارز انداخت. حتی اگر تعداد کسانی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند دوبرابر مجازها باشند باز هم کمتر از یک درصد مصارف برقی ما خواهد بود. صحبت از 20 درصد از کسری در مصرف برقی در میان است. مجیدرضا حریری در مورد انتقادات مطرح شده پیرامون استخراج رمزارز توسط چینی‌ها در کشور و نقش آن بر کمبود برق گفت: طبق آمارهای رسمی منتشر شده از طرف وزارتخانه‌های متبوعه یعنی وزارت نیرو و وزارت صمت، کل سرمایه‌گذارانی که به صورت مجاز در حوزه استخراج رمزارز فعالیت می‌کنند، حدود 300 مگاوات برق مصرف می‌کنند که این میزان کمتر از نیم درصد مصرف برق کشور است. همه این استخراج‌کنندگان مجاز نیز چینی نیستند بلکه استخراج‌کنندگان داخلی و از دیگر کشورها نیز هستند. سهم چین از این نیم درصد هم در استخراج رمزارز کمتر از نصف است. علاوه بر این، این روزها به دلیل کمبود برق همه دستگاه‌های استخراج‌کنندگان مجاز خاموش است. وی افزود: موضوع مصرف برق در کشور اشکالات بی‌شماری دارد، نمی‌توان آن را به گردن استخراج رمزارز انداخت. حتی اگر تعداد کسانی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند دوبرابر مجازها باشند باز هم کمتر از یک درصد مصارف برقی ما خواهد بود.