توسعه ایرانی- رخشانی مهر گفت: افزایش دما، استفاده بخش کشاورزی از چاه‌های آب به دلیل خشکسالی و تولید کمتر برق از نیروگاه‌های برق‌آبی ، از دلایل سخت بودن تابستان امسال است. غلامعلی رخشانی مهر با اشاره به این که چند اقدام مهم باید انجام دهیم تا دچار خاموشی در ماه های گرم سال نشویم گفت: بر اساس شرایط موجود، باید همکاری‌های ما در بخش صنعت و کشاورزی بیشتر شود که این اتفاق افتاده است. پارسال ۲۹۴ هزار مشترک صنعتی و کشاورزی با ما همکاری کردند که امسال این رقم به ۳۵۰ هزار رسیده است. وی اضافه کرد:همکاری بخش صنعت و کشاورزی با صنعت برق از شنبه اول خرداد شروع می‌شود. رخشانی مهر با بیان اینکه تابستان بسیار سختی برای تامین برق پیش رو داریم گفت: افزایش دما، استفاده بخش کشاورزی از چاه‌های آب به دلیل خشکسالی و تولید کمتر برق از نیروگاه‌های برق‌آبی، از دلایل سخت بودن تابستان امسال است.