ایلنا- منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، ترخیص این حجم از گوشت قرمز در شرایط کنونی را سرکوب تولید داخل دانست. وی گفت: سال گذشته جمعیت دام سبک کشور به 70 میلیون راس رسید که رشد قابل توجه بوده و نیاز به واردت را به صفر رسانده است. وی با تاکید بر اینکه واردات در این شرایط ضربه سنگینی بر تولید است، افزود: تجربه نشان داده واردات گوشت قرمز موجب تنطیم بازار نمی‌شود و تنها به تولید داخل ضربه می‌زند. رئیس شورای دام کشور قیمت خرید هر کیلوگرم دام سبک از دامداران را 50 تا 51 هزا ر تومان اعلام کرد.