کامران ندری معتقد است حذف چهار صفر اثر خاصی بر اقتصاد ایران ندارد چرا که هر سال بانک مرکزی مقداری از اسکناس‌های فرسوده را از رده خارج می‌کند و بدین ترتیب می‌تواند به همان میزان نسبت به چاپ و انتشار اسکناس‌های جدید با حذف چهار صفر اقدام کند.

این اقتصاددان در گفتگو با خبرآنلاین افزود: به اعتقاد بنده این مساله را باید کاری خنثی تلقی کرد زیرا با برداشته شدن صفر، اعداد در صورت‌های مالی و معاملات کوچکتر می‌شوند و نگهداری حساب ها آسان‌تر می شود البته ممکن است در کوتاه مدت موجب اشتباهاتی نیز شود .

این استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات برخی موافقان مبنی بر اینکه حذف چهار صفر به قدرتمند شدن ظاهری پول ملی می‌انجامد، گفت: فکر می‌کنم این طرح معطوف به تغییر اسمی است و تغییر واقعی اتفاق نمی‌افتد که منجر به قدرتمند شدن پول ملی شود به عبارت دیگر واحد تغییر پول، تغییری اسمی است و اثر واقعی بر روی اقتصاد نخواهد داشت.

 او در جواب این پرسش که آیا بیم آن نمی‌رود اجرای این طرح در دوره تورمی زمینه را برای بازگشت صفرها فراهم کند؟ گفت: اقتصاد ایران در شرایطی استثنایی است . از یک سو نیازمند اصلاحات گسترده اقتصادی است و از سوی دیگر منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است.به نظرمی‎رسد اجرای طرح جذف چار صفر نیز پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات و فروکش طوفان تورمی صورت گیرد.