توسعه ایرانی- شرکت توانیر اعلام کرد: مردم گزارش استخراج غیر قانونی رمزارزها را به سامانه سمات اعلام کنند. شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) اعلام کرد: سامانه سمات برای دریافت گزارش های مردمی در باره استفاده غیرقانونی استخراج کنندگان رمز ارز طراحی شده است. مردم می توانند آگاهی خود در باره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در این سامانه در بخش گزارش تخلف رمز ارز ثبت کنند تا رسیدگی شود. سامانه‌ی مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات) برای  اجرای ماده (۲۵) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، افزایش رضایت ذینفعان و رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری راه‌اندازی شده است و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط به شکایت ها و درخواست‌های مردم در حوزه‌ خدمات برق رسیدگی می کند.