سخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت خارجی کشورمان با کشورهای همسایه در سال گذشته 82 میلیون و 535 هزار و 389 تن انواع کالا برابر با 36 میلیارد و 502 میلیون و 315 هزار و 869 دلار بوده است.  سید روح اله لطیفی افزود: در طی 12 ماه سال 99 حجم تجارت خارجی کشورمان با همسایگان از حیث وزنی بالغ بر 82 میلیون و 535 هزار و 389 تن انواع کالا برابر با 36 میلیارد و 502 میلیون و 315 هزار و 869 دلار بوده است. از این میزان سهم صادرات محصولات کشورمان به کشورهای همسایه 67 میلیون و 841 هزارو 213 تن برابر با 20 میلیارد و 357 میلیون و 455 هزار و 213 دلار است که 60 درصد وزن و 58درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به جهان را شامل می‌شود.