عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: عراقی‌ها به بهانه‌های مختلف مانند تحریم بودن بانک‌های ایرانی از پرداخت پول به ایران اجتناب می‌کنند. سید حمید حسینی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت پول‌های بلوکه شده ایران در عراق اظهار کرد: وقتی آمریکایی‌ها به یک کشور معافیت می‌دهند، مشکلی برای پرداخت پول ندارند. یعنی با اعطای معافیت حتما باید سازوکار پولی را نیز هماهنگ کنند و اجازه دهند تا پول پرداخت شود. پول برق را چون می‌توانیم در قبال آن دینار دریافت کنیم بهتر پرداخت کرده‌اند اما برای پول گاز هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. وی افزود: برای آزادسازی این پول‌ها پیگیری‌هایی در حال انجام است، اما هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. آمریکایی‌ها مجبور شدند صریحا اعلام کنند که وقتی ما معافیت داده‌ایم اجازه پرداخت نیز داده‌ایم. امیدواریم دیگر عراقی‌ها بهانه‌ای نداشته باشند.