توسعه ایرانی- گروه پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» که با پرواز شماره ۷۱۰ به عنوان آخرین پرواز از لندن به تهران عازم هستند در بدو ورود به کشور جهت اطمینان از سلامتی، قرنطینه می شوند. روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با توجه به شیوع ویروس جدیدکرونا در انگلیس و لغو تمامی پروازها به این کشور، آخرین پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» جهت انتقال مسافرین به لندن و بازگرداندن صرفا گروه پروازی مستقر در لندن به کشور در تاریخ دوم دی ماه انجام گرفت.  در این راستا، تمام گروه پروازی این هواپیما در بدو ورود به کشور قرنطینه و پس از انجام تست   PCR  و ارائه جواب منفی، مجاز به انجام  پرواز خواهند بود.