توسعه ایرانی- نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی از بازگشت ثبات به بازار این ماده پروتئینی خبر داد.  حبیب اسداله نژاد با اشاره به تأثیر واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی در روند قیمت‌ها گفت: تجمیع تولید و تنظیم بازار و واگذاری مسئولیت آن به وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند پاسکاری مشکلات این ۲ وزارتخانه به یکدیگر را مرتفع کند. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی بر موضوعات تولید و نیازهای صنعت اشرافیت بیشتری دارد و می‌تواند با شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها دقیق‌تر عمل کند. وی نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده را ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان با احتساب ۱۰ درصد افزایش یا کاهش در اختیار استانداران و مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد.