تسنیم-  بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار ۴نفره ۱۰میلیون تومان است، گفت: بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند. حمیدرضا امام قلی تبار، درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و  هزینه‌های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید، گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و به‌ویژه کارگران کشورمان تحت‌تاثیر شدیدترین  فشارهای  اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید، افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده‌ای  به نام کرونا به آن اضافه شده است.  این معضلات، مدیریت و روال عادی  زندگی کارگران را تحت الشعاع قرارداده و آنها را در تأمین هزینه‌های روزانه به بن بست رسانده است از طرفی در یکی دوماه اخیر  تحمیل هزینه‌های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگری است که آنها را بطور فزاینده‌ای با چالش مواجه کرده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف  تأمین هزینه‌های مسکن‌شان را نخواهد داد.