توسعه ایرانی- معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام است، چراکه مشمولان، محل تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای طرح روشن و مشخص نیست. سیدحمید پورمحمدی با اشاره به اینکه از نگاه دولت طرح تامین کالاهای اساسی دارای ابهام بسیاری است، اظهار کرد: مشمولان، محل تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای طرح روشن و مشخص نیست. وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسات بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تلاش دارد تا ضمن تبیین ایرادات و موانع طرح به نمایندگان برای تصمیم گیری دقیق در این مورد کمک کند. پورمحمدی تاکید کرد: ساز و کار اجرایی، افراد تحت پوشش و محل تامین منابع طرح باید کاملا مشخص شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.