توسعه ایرانی- جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان صبح دیروز برای بررسی لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس از طریق صرف سهام برگزار شد.

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان پس از بحث و بررسی، این لایحه را مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص ندادند.