توسعه ایرانی-  وزیر تعاون، کار و رفاه اجماعی گفت: حضور در بازار بورس و عرضه بیشتر سهام منحصر به وزارت تعاون نیست و همه شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی و بانک‌ها باید در بورس عرضه شوند و سهام شناور خود را افزایش دهند. «محمدشریعتمداری» در نشست «کارگروه تحلیل بازار سرمایه و تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری»  با اشاره به حضور، نقش و اثرگذاری شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه در بازار بورس، بر اتخاذ رویکردی آینده نگرانه و توصیه‌های سیاستی برای رشد و رونق این بخش تاکید کرد. وی به ورود شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازار بورس اشاره کرد و افزود: باید برای سود دهی و بهره‌برداری مناسب برنامه‌ریزی عملیاتی داشته باشیم به گونه‌ای که در جریان تغییرات بازار دچار زیان هنگفت نشوند. وزیر تعاون بیان کرد: سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه حضور در بازار سرمایه باید از مصارف کلی به مصارف عملیاتی هدایت شود.   وی اضافه کرد: باید در کنار پیروی از سیاست‌های کلان حوزه بورس، برای بهره برداری و اثربخشی بیشتر از این بازار، با تشکیل اتاق عملیات متشکل از نمایندگان دستگاه‌های تابعه، همفکری و تشریک مساعی داشت.