فارس- سبد نفتی اوپک که که به تازگی پس از 4 ماه وارد کانال 40 دلاری شده است، علی رغم کاهش، همچنان بالای 43 دلار در هر بشکه معامله می شود. افزایش ذخایر نفت آمریکا در روز چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته بر نگرانی در مورد فزونی عرضه در بازار افزود و سبب شد تا قیمت نفت کاهش یابد و به این ترتیب قیمت نفت اوپک نیز کاهش یافت. اما این کاهش سبب نشد تا نفت اوپک از 43 دلار در هر بشکه پایین تر بیاید. سبد نفتی اوپکی با خبر کاهش بیش از انتظار ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ابتدای جولای، در 11 تیرماه وارد کانال 40 دلاری شده بود.