ایالات متحده تحریم بخش فلزات ایران را با تحریم هشت شرکت که در زمینه تولید و صادرات فولاد، آهن و آلومینیوم فعالیت می‌کنند، تشدید کرده است. هدف از این تحریم ها، قطع درآمدهای دولت ایران از محل صادرات محصولات شرکت فولاد مبارکه و سه شرکت دیگر تولیدکننده فولاد، آهن و آلومینیوم عنوان شده است. دولت آمریکا همچنین یک شرکت ثبت شده در چین را به اتهام همکاری با صنایع فلزی ایران تحریم کرده است.