ترکان:

منطقه آزاد مالی، نیاز امروز کشور است

دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد گفت: شهر دوبی یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی است که یک بخش آن تبدیل به منطقه آزاد مالی شده است و از قوانین مالی و بانکی مستثنی است. در قانون تاسیس مناطق آزاد کشورمان نیز این ظرفیت دیده شده اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست بررسی وضعیت اقتصادی مناطق آزاد، اکبر ترکان دبیر سابق شورای مناطق آزاد گفت: در کشور ابتدا مناطق آزاد گمرکی ایجاد شد، سپس همان مناطق به تجاری تغییر نام داد و پس از آن شاهد بودیم که مناطق صنعتی نیز ایجاد شدند. این در حالی است که در قانون، مناطق آزاد مالی نیز دیده شده است.

وی ادامه داد: مستثنی شدن از قانون کار زمینه ایجاد مناطق آزاد صنعتی را فراهم کرد اما هنوز ما در کشورمان منطقه آزاد مالی نداریم.

ترکان با اشاره به فعالیت‌های دوبی در این حوزه گفت: شهر دوبی یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی است که یک بخش آن تبدیل به منطقه آزاد مالی شده است و از قوانین مالی و بانکی مستثنی است. در قانون تاسیس مناطق آزاد کشورمان نیز این ظرفیت دیده شده اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. ما یک بار تا مرحله تاسیس بانک مشترک جلو رفتیم اما ناگهان اعلام کردند که سرمایه مورد نیاز 10 برابر شده در نتیجه آن تعداد افرادی که برای این کار جلو آمده بودند انصراف دادند.

دبیر سابق شورای مناطق آزاد تصریح کرد: نقطه معطل مانده در مناطق آزاد این حوزه است، مخصوصا اکنون که فشار مالی و تحریم‌ها به اوج خود رسیده، امیدواریم لجاجت‌ها کمتر شود و هرچه زودتر از این ظرفیت استفاده کنیم.