نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این جریان آنقدر اثرگذار است که حتی در ارسال و دریافت مرسولات پستی دچار مشکل خواهیم شد و شاید پست بین‌المللی ما تعطیل شود، پس نمی‌توان گفت عدم تصویب FATF هیچ تاثیری بر کشور ندارد.

حسین سلاح ورزی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص تاثیرات عدم تصویب FATF بر وضعیت اقتصادی کشور گفت: اکنون از نظر سیاسی تحت تحریم‌های آمریکا هستیم، تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه که در تقابل با قطعنامه 2231 شورای امنیت است. رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: تحریم‌های آمریکا یک جانبه و ظالمانه است و تمام دنیا به مظلومیت و حقانیت ایران پی برده است حالا اگر FATF و دو کنوانسیون دیگر یعنی پالرمو و CFT را تصویب نکنیم، وجهه ایران در دنیا تغییر می‌کند زیرا این قانونی است که شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده و اگر ما حرکتی در جهت مخالفت با این مصوبه امنیتی شورای امنیت انجام دهیم تبدیل به تهدید جهانی می‌شویم و بلافاصله از سوی این شورا متهم به انواع تخلف‌های بین‌المللی خواهیم شد. وی افزود: از خرداد 95 کارهای خوبی در زمینه مبارزه با تخلفات مالی صورت گرفت که می‌توان به آیین نامه مبارزه با پولشویی ابلاغی از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. این قبیل کارها این پیغام را به دنیا می‌فرستد که ما هم مخالف این تخلفات بین المللی هستیم و اگر چند بار مهلت عضویت ما تمدید شده به خاطر این موارد است اما اینبار آخرین مهلت است و باید تصمیم نهایی را اخذ کنیم. وی در خصوص این استدلال مخالفان که اکنون هم بانک مرکزی تحریم است بنابراین عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی تاثیری در نقل و انتقالات مالی ندارد، گفت: این استدلال از اساس غلط است و کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند مشخص است که از روابط و تجارت خارجی ما اطلاعی ندارند اگر ما در لیست سیاه قرار بگیریم همین کانال‌های اندک باقیمانده را از دست می‌دهیم و به طور مشخص روسیه و چین ارتباط بانکی خود را با ما قطع می‌کنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: این جریان آنقدر اثرگذار است که حتی در ارسال و دریافت مرسولات پستی دچار مشکل خواهیم شد و شاید پست بین‌المللی ما تعطیل شود، پس نمی‌توان گفت عدم تصویب FATF هیچ تاثیری بر کشور ندارد.