یک استاد دانشگاه گفت: دولت در سال جاری نتوانست ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده را بفروشد و حالا اینکه بتواند ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق را بفروش برساند جای سوال دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، براساس لایحه بودجه سال ۹۹، میزان درآمدهای مالیاتی  معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است این در حالی است که رقم مصوب در قانون بودجه سال ۹۸ مبلغ ۱۷۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال بوده است.

 همچنین دولت برای سال آینده پیش بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است.

داود سوری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تحقق این میزان از درآمدهای مالیاتی گفت: در بوجه سال آتی بحث درآمدها مهمتر از هزینه‌ها خواهد بود و باید منتظر ماند و دید که چگونه دولت این امر را محقق می‌کند.

یکی از منابع درآمدی که دولت بر روی آن برنامه‌ریزی کرده است بحث افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی است که با توجه به رشد منفی اقتصادی و رکود موجود سوال برانگیز است.

وی ادامه داد: اینکه بازار  بتواند این حجم از افزایش درآمدهای مالیاتی را تحمل کند جای تردید دارد و دولت باید پاسخ آن را بدهد.

این کارشناس امور بانکی در مورد انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومانی اوراق مالی و اسلامی گفت: آنچه در این مورد مهم است نظم دولت روی منابع و مصارف است. به نظرم دولت در سال جاری نتوانست ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده را بفروشد و حالا اینکه بتواند ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق را بفروش برساند باز جای سوال دارد.

وی افزود: باید توجه داشت که افزایش انتشار این حجم از اوراق باعث کاهش قیمت آن و افزایش نرخ بهره می‌شود که باز هم باید در سمت بنگاه‌ها مشکل‌زا خواهد بود. البته باید توجه داشت آنچه مسلم است اینکه بودجه سال آتی کسری خواهد داشت و بسیاری از ارقام مندرج در لایحه روی کاغذ است.