علی ترابی، مدیرکل دفتر موسیقی، در پاسخ به اینکه چرا فستیوال «موسیقی و آزادی» نیمه تمام ماند، گفت: «صدور مجوز فستیوال و جشنواره ساز و کار و مراحل قانونی خود را دارد و ما هیچ مجوزی برای برگزاری چنین فستیوالی در برج آزادی صادر نکرده بودیم و از طریق فضای مجازی و تبلیغات آن متوجه شدیم که برای این رویداد موسیقایی بلیت‌فروشی می‌شود. در ادامه با آقای یاشار درفشه صحبت کردیم و ایشان هم اذعان کردند که برای وجه تبلیغاتی این اجراها از عنوان «فستیوال» استفاده کرده‌اند اما هیچ گونه مجوزی از هیچ کجا دریافت نکرده‌اند. بنابراین عبارت «لغو شدن فستیوال موسیقی و آزادی» را اصلاح می‌کنم، چون اساسا مجوزی برای این فستیوال اخذ نشده بود که بخواهد لغو شود و تنها برای چند اجرای صحنه‌ای مجوز گرفته شده بود که دچار مشکلاتی شد.» او در مورد چرایی لغو این اجراها که قرار بود تحت عنوان «فستیوال» روی صحنه بروند، توضیح داد: «سالن به ما نامه داد که اجراهای باقی مانده را لغو کرده است به دلیل اتفاقاتی که گزارش‌هایی از آن به ما هم می‌‌رسید و به خود سالن هم منعکس می‌شد.» ترابی افزود: «باید تاکید کنم که نه همه گروه‌هایی که در قالب موسیقی راک در برج آزادی روی صحنه می‌رفتند ولی برخی از آن‌ها، فضای روی استیج‌شان و فضای داخل سالن‌شان قابل دفاع نبود و مستنداتی هم از آن تهیه و به مکان‌های مختلفی ارائه شده بود که به نظر من؛ اولین آسیبش به خود این موسیقی و خود این گروه‌ها می‌رسد. انتظار این است که وقتی شرایطی حداقل در گام‌های اولش ممکن است شکننده باشد و حساسیت‌برانگیز، خود دوستانی که هنرمند این حوزه هستند که بیش از دیگران باید مراقبت کنند تا شائبه و حاشیه‌ خود موسیقی را تحت شعاع قرار ندهد. این مراقبت اتفاق نیفتاده بود و سالن به این نتیجه رسید که مجوز اجراهای باقی مانده را  لغو کند.» ترابی تصریح کرد: «کلیت قضیه مربوط به فضایی بود که در اجراهای موسیقی راک در برج آزادی رخ می‌داد و مستند هم شده بود و بیم آن می‌رفت که حوزه‌ای گسترده‌تر از موسیقی راک را هم تحت شعاع قرار بدهد.»