رمان «دهلیزهای بی‌خوابی» نوشته «خسرو کیان‌راد» منتشر شد. به گزارش ایلنا، رمان«دهلیزهای بی‌خوابی»، نوشته «خسرو کیان‌راد» از سوی انتشارات لوح فکر روانه بازار کتاب شد. این رمان فارسی در ۲۵۳ صفحه و با قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.

در پشت جلد آن چنین آمده است:

«ناگهان همان طور که آن وضعیت حزن‌آلود و حضور کالبد بی‌جان پادشاه خود برایم بسی سنگین بود، یک آن حس کردم همان رایحه‌ی جادویی شامه‌ام را نواخت. نمی‌توانست عطر شب‌بوها و گل‌بوته‌های مرمرشک باشد. همان شمیم بی‌همتا بود که بارها در خیال و واقعیت به سراغم آمده بود. نادر وضعیتی از درآمیختگی سوگ و سرخوشی، با حضور همزمان مرگ و دلدادگی. نمی‌دانم چه لغتی می‌توان برای حس آن لحظه یافت. از یک سو صدای مویه‌های آرام بانوان بر بالای پیکر پادشاه روحم را می‌خراشید و از سویی آن عطر سحرآمیز از خود بی‌خودم می‌کرد. تقابل تدفین و زندگی بود.

همچنان گیج بودم که برای دمی حس کردم حجم این عطرافزون شد. به خود آمدم دیدم ندیمه‌ی ایستاده کنارم با یکی از دستانش دستمال سپید کوچکی را مقابلم گرفته. با صدایی به آرامی نم‌نم باران می‌خواست تا آن را به شهدخت بدهم. انگار دوست نداشتم آن را از دستش بگیرم. تا آن رایحه با همان شدت، بسی بیشتر با من باشد. یعنی آن دست‌ها بودند، که عطرشان کار دستم داده بود؟ گر گرفتم، همچون مشعل در دستم.