انجمن سلطنتی هواشناسی فهرست نهایی نامزدهای رقابت عکاس سال آب و هوا را معرفی کرد.  به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال، ۲۶ عکس با موضوع آب و هوا که سوژه‌هایی همچون طوفان‌ و منظره‌های منجمد را به تصویر می‌کشند به عنوان نامزدهای نهایی رقابت عکاس سال آب و هوا که توسط انجمن سلطنتی هواشناسی برگزار می‌شود، معرفی شدند. تصاویر راه‌یافته به این فهرست از نقاط مختلف جهان از جمله ویتنام، اسکاتلند و بلاروس ارسال شده‌اند و سوژه‌هایی همچون مه، باران، برف، طوفان و درخشش خورشید را به تصویر می‌کشند. در مرحله بعدی این رقابت، آرای مردم برنده نهایی را از بین ۲۶ عکس انتخابی این انجمن مشخص خواهد کرد.