«صندوق اعتباری هنر» از معافیت قطعی هنرمندان از پرداخت حق بیمه در سه ماهه اول سال ۹۹ خبر داد. طبق این اطلاعیه هنرمندان تحت پوشش، از پرداخت سهم بیمه در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد معاف هستند. این اقدام که از ماه جاری به جریان در می‌آید به صورت خودکار و توسط صندوق اعتباری هنر صورت می‌پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری بیمه‌شدگان به دفاتر این صندوق نیست. این تصمیم که از سوی هیات دولت اتخاذ شده، با پشتوانه ۳۵میلیارد تومانی به مرحله اجرایی رسیده است.