نمایشگاهِ عکس «مکاتبات» با آثاری از ایوان‌ دِ روزا، عکاس ایتالیایی در فضایِ هنری هشت‌چشمه کاشان افتتاح شد. آثار ایوان دی روزا روایت داستان‌هایی از طریق عکس‌ها و بازآفرینی تصویری از داستان‌های واقعی در گذشته دور یا نزدیک است. کار دی روزا را می‌توان به عنوان قصه‌ای نیمه روایی بین هایپررئالیسم و رویا تعریف کرد و نتیجه را می‌توان با گذشت زمان مشاهده نمود. داستان‌های پشت کارهای او همان داستان‌های واقعی زندگی هستند. او با بازیابی عکس‌ها و سایر بخش‌های محرک گذشته و از طریق جمع‌های رو به افزایش، به خاطرات فردی و گروهی می‌پردازد تا درستی یک بازسازی تاریخی را مورد مقایسه قرار دهد. با تفکر در مورد قدرت متقاعدکننده تصاویر و موضوعاتی مانند سرکوب خاطرات و گذشته، فراتر از مستند و عناصر روایی عکاسی، دی روزا تحقیقات گسترده‌ای را در مناطق و مکان‌های مهم و کلیدی که دچار اتفاقاتی شدند انجام می‌دهد و به بازیابی نامه‌ها، تصاویر قدیمی یا نگاتیوها ، صحبت مستقیم با شاهدین واقعه یا تجزیه و تحلیل مطالب با پشتیبانی متخصصان مانند یک گرافیست یا روانشناس می‎پردازد. دی روزا پس از جمع‌آوری تمام آثار و داستان‌هایی که می‌خواهد بگوید، شروع به عکاسی می‌کند و نتیجه موردنظر چیزی بین واقعیت و تخیل ساخته می‌شود.  آثار این نمایشگاه با عنوان «مکاتبات» یا همان نامه‌ها، داستانی از یک مجموعه نامه‌های عاشقانه را از سال 1904 بازگو می‌کند. یک مورد از عشق شدید که به خودکشی خواستگار منتهی شد. ایوان د روزا درباره این مجموعه نوشته است «با توجه به مکاتبات، من طرف دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهم. از مکانی بازدید کردم که در آنجا اتفاقی افتاد، اما زمانی که من آنجا بودم این اتفاق رخ نداده بود. این اتفاق در ابعاد دیگری افتاد که آثار آن وجود دارد. در تحقیقاتم، دوست دارم تعامل بین گذشته و حال را مشاهده کنم. من همیشه شیفته مفهوم عدم حضور حال بوده‌ام. عکس‌ها و اشیاء را اصلاح می‌کنم و داستان‌ها را بازیابی می‌کنم.» ایوان د روزا عکاس و گالریست ایتالیایی است که این مجموعه از عکس‌هایش اخیراً در فتوفستیوال اقل (arles) به نمایش در آمده بود و برای اولین‌بار در فضایِ‌هنریِ‌ هشت‌چشمه کاشان به نمایش گذاشته خواهند شد.