لیلا موسی زاده

سال گذشته سامانه بامک، بانک اطلاعاتی موسیقی کشور، توسط انجمن موسیقی راه‌اندازی شد تا تمامی امور اهالی موسیقی در زیرمجموعه وزارت ارشاد تنها با ثبت در این سامانه موردقبول و قابل رتق‌وفتق باشد. یعنی تنها مرجع ثبت‌نامی برای هر مراوداتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیرمجموعه آن از طریق این سامانه به‌صورت یکپارچه صورت پذیرد. در این راستا انجمن‌های موسیقی در استان‌ها برای امور تصدی‌گری مسئولیت‌ها و همچنین مدیران برخی جشنواره‌های استانی ازجمله گروه نوازی موسیقی فارس نیز این سامانه را مرجع ثبت‌نام معرفی کردند. در این سامانه برای تمامی افرادی که به‌صورت مستقیم با حوزه موسیقی فعال هستند ازجمله خبرنگاران و تهیه‌کنندگان و ناشران نیز این امکان فراهم ‌شده بود. درنتیجه انتظار می‌رفت جشنواره موسیقی فجر امسال به این اقدام شایسته یکپارچه‌سازی در ذیل ارشاد احترام و اهمیت دوچندانی قائل شود و برای ثبت‌نام موزیسین‌ها از طریق فراخوان بدین سامانه آن‌ها را ارجاع دهد اما جالب اینجا بود که در فراخوان خبری از سامانه بامک نبود.

 ضمناً هفته گذشته نیز فراخوان ثبت‌نام رسانه‌ها و خبرنگاران برای پوشش خبری جشنواره موسیقی فجر پیش رو منتشر شد که در آن‌هم وقعی به سامانه بامک نهاده نشده  بود و تنها مرجع جهت ثبت‌نام همان سایت جشنواره موسیقی فجر معرفی‌شده بود که این هم مصداق عدم یکپارچگی و رفتار سلیقه‌ای مدیران زیرمجموعه ارشاد است که نظم‌پذیری ندارند و ترجیح می‌دهند تعبیر خود را به هر شکل دلبخواهی در اجرا اعمال کنند. به‌هرروی اکنون علاقه‌مندان پوشش خبری جشنواره موسیقی فجر بر وب‌سایت این فستیوال تا 18 دی‌ماه فرصت ثبت‌نام دارند و انتظار کمی است اگر جشنواره موسیقی فجر نام و اسامی خبرنگاران و رسانه‌های مرتبط را بر روی همان سایت منتشر کند و در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. همان‌گونه که جشنواره فیلم فجر امسال دست به اقدام شفاف‌سازی زد و نام تمامی خبرنگارانی را که درخواست بلیت جشنواره موسیقی فجر کرده‌اند را منتشر ساخت و با  این اقدام در راستای شفافیت از فساد پیشگیری کرده؛ لازم است که مجریان جشنواره موسیقی فجر نیز با جدیت بیشتری در این راستا شفاف‌سازی و دقیقا مشخص کنند برای هر خبرنگار و رسانه بلیت کدام اجراها را و به چه تعداد تخصیص داده‌اند. 

بد نیست میزان عملکرد هر رسانه در مقایسه با تعداد بهره از اجراها نیز سنجیده شود و البته همکاری جشنواره با یا بدون تبعیض رسانه‌ای مورد قضاوت همگان قرار گیرد. مدیرانی که جسارت شفاف‌سازی را دارند حتماً برای آینده خویش و کشور از این کار کوتاهی نخواهند کرد. آینده‌ای که در آن با شفافیت مانع جدی فساد خواهیم بود.