لیلا موسی‌زاده

بالاخره وزارت ارشاد درراستای کوچک‌سازی دولت موضع رسمی خویش را اعلام کرد و با ابراز این خبر که موسسات زیرمجموعه و تابعه معاونت هنری به دو موسسه تقلیل خواهد یافت مهر تأییدی بر شنیده‌های غیررسمی زد.

از روزی که خبر تغییر مدیریت بنیاد رودکی بر سر زبان‌ها جاری شد و زمزمه حضور مهدی افضلی، مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر به‌عنوان مدیرعامل جدید بنیاد رودکی شنیده شد پرسش‌های زیادی مطرح‌ شده بود که البته برخی به طنز قانون انرژی را درخصوص این مدیر چندین ساله زیرمجموعه معاونت هنری صادق می‌دانستند و برخی نیز درخصوص تغییر سرنوشت موسسه هنرهای توسعه معاصر می‌پرسیدند. و حالا مشخص‌ شده است که کلیه سی و اندی موسسه زیرمجموعه معاونت هنری به دو موسسه تقلیل خواهد یافت؛ بنیاد رودکی و یک موسسه که هنوز نامی برای آن مشخص نشده است.

اینکه مهدی افضلی مدیری است که به‌هیچ‌وجه تاکنون مدیریتی در ارشاد ولو وزیر فرهنگ نیز در این چندین دوره نتوانسته او را از جای بردارد خود پرسشی است که سؤال‌های متعددی را بر ذهن شنوندگان این خبر متواتر می‌کند که با توجه به کدام دستاورد موفق این مدیر غیرپاسخگو، تصمیم بر ابقای او در سمت مدیرعاملی بنیاد رودکی گرفته ‌شده است و البته پرسش‌های عمده‌تر به این مساله برمی‌گردد که حال که قرار است این مدیر در زیرمجموعه معاونت هنری حفظ شود آیا شفاف‌سازی عملکرد مالی به ایشان گوشزد خواهد شد و در دستور کار قرار خواهد گرفت؟

بالاخره وزارت ارشاد درراستای کوچک‌سازی دولت موضع رسمی خویش را اعلام کرد و با ابراز این خبر که موسسات زیرمجموعه و تابعه معاونت هنری به دو موسسه تقلیل خواهد یافت، مهر تأییدی بر شنیده‌های غیررسمی زد

از این بحث فراتر اما بحث موسسه دومی است که هنوز نه نامی برای آن مشخص‌ شده و نه تعریفی یافته است. قرار است در این ادغام موسسه فرهنگی هنری نیاوران و ... که در زیرمجموعه معاونت هنری شناخته ‌شده هستند تحت لوای این موسسه دوم فعالیت کنند. یعنی تجمیع بسیاری از فعالیت‌ها در ذیل یک موسسه که هنوز نمی‌دانیم شرح فعالیت‌های تحت‌پوشش آن تا کجاست و چه موسسات و انجمن‌هایی در آن ادغام خواهد شد. ضمن آنکه در ردیف برنامه‌وبودجه هرکدام از این موسسات برای خود تعریفی دارند که باید دید ادغام بودجه و توزیع آن چطور از نو تعریف خواهد شد.

و همینطور تعریف یک موسسه با گستره پوششی این‌ همه موسسات ریز و درشت خود همانند سنگی بزرگ است که کمتر زدنی می‌نماید مگر آنکه برخی از هم‌پوشانی فعالیت‌ها در این موسسات یکی شده و از برخی فعالیت‌ها کاسته شود با توجه به آنکه تعریف سازمانی این موسسه و نیروهایش نیز کاری بسیار زمان‌بر و نیازمند ساعت‌ها کارشناسی صورت مساله است تا احیاناً در این تغییر و تحولات موردی نادیده نماند که البته بعید است با این سرعت که از اعلام تصمیم ادغام موسسات می‌گذرد پیش‌تر به‌صورت بسیار جزئی به آن اندیشیده شده باشد و بیشتر به تصمیمی می‌ماند که مدیران برای جلوگیری از بحران‌های غیرقابل‌کنترل می‌گیرند. 

حالا باید منتظر این تغییر عظیم ماند و دید که ارشاد چگونه می‌خواهد این جراحی عظیم را رقم بزند تا ضمن حذف مسئولیت‌ها و سمت‌های غیرضروری و نامفید و همچنین کوچک‌سازی زیرمجموعه معاونت هنری کمترین آسیب را به گردش کار هنری و رتق‌وفتق امور هنرمندان درگیر در این موسسات بزند.