قائم مقام وزیر ارشاد گفت: پیشنهاد وزارت ارشاد برای نمایش خانگی ما این است که برای این حوزه تنظیم‌گری چیزی شبیه مدل هیات نظارت بر مطبوعات باشد که فرا سازمانی، فرابخشی و فراقوه‌ای عمل می‌کند، یعنی از خود بخش‌های درگیر هم نماینده‌ای در این شورا خواهند بود. به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ سیدمحمد هاشمی افزود: ما از معدود کشور‌هایی هستیم که این صنعت نمایش خانگی را در کشور به طور جدی داریم و افق‌های روشنی را برای آن مشاهده می‌کنیم. باید حواسمان باشد در یک کشمکش سیاسی یا رقابتی این مزیت را تبدیل به یک چالش بیهوده نکنیم. به گفته وی،‌ جامعه به شدت مشتری محتوای سالم فرهنگی است و تقویت تولیدات سالم فرهنگی وظیفه‌ای است که بر دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سنگینی می‌کند.