انتشارات نمایش در راستای معرفی هنرمندان تئاتر در قالب تاریخ شفاهی، در سومین شماره «ماندگاران صحنه»، به سراغ قطب‌الدین صادقی، کاگردان، نویسنده و استاد شناخته‌شده تئاتر رفته است. کتاب «ماندگاران صحنه: قطب‌الدین صادقی» به کوشش ایرج افشاری اصل و حاصل بیش از یک سال تلاش برای آماده‌سازی نویسنده بوده است.

این کتاب در قالب گفتگومحور به تبع رسیده است که شامل بیوگرافی، معرفی آثار و فعالیت‌های قطب‌الدین صادقی، بازتابی از اندیشه و نگاه او به تئاتر و شیوه کارگردانی در آثارشان می‌شود. به گفته نویسنده برخی از مطالب منتشر شده در این کتاب برای نخستین بار توسط صادقی مطرح شده است.