۱۸ سال از زلزله بم می‌گذرد و مسئولان مرمت ارگ تاریخی این شهر می‌گویند «با شرایط کنونی دست‌کم هفت سال دیگر زمان لازم است» تا این ارگ «مانند قبل از زلزله شود».

مدیر پایگاه جهانی ارگ بم به ایرنا گفت که حدود ۵۰ درصد از کار مرمت این مجموعه انجام شده است.

محسن قاسمی، درباره تاخیر در مرمت این مجموعه چنین توضیح داد: «اینکه گفته شده بود ۱۵ سال بازسازی بم پایان می‌یابد باتوجه به اعتبارات آن زمان بوده است».

وی افزود: کل اعتبار ارگ قدیم ۹ میلیارد تومان در سال است که با وجود تورم، همه این پول صرف حقوق کارگران می‌شود.

پنجم دی‌ماه ۱۳۸۲ بر اثر زلزله ارگ بم خسارت جدی دید و حدود ۸۰ درصد آن ویران شد.