فاز نخست پروژه کاوش گورستان تاریخی شُغاب بوشهر با هدف ایجاد سایت موزه پویا و معرفی شایسته میراث ارزشمند کرانه های خلیج فارس انجام شد.

 به گزارش ایلنا، مصطفی ده‌پهلوان، سرپرست هیأت باستان‌شناسی، گفت: گورستان تاریخی شغاب در جبهه جنوبی محله شغابِ شهر بوشهر واقع شده و از غرب به ساحل دریا، از شرق به محله دَواس واز جنوب به سایت نظامی محدود می‌شود. او با اشاره به اینکه امروزه گورستان شغاب با پهنه‌ای در حدود 5 هکتار بخشی از پارک شغاب را در بر‌می گیرد تصریح کرد: این گورستان با توجه به همجواری با محوطه ایلامی تَل پِی‌تُل و محوطه‌های ساسانی در بخش کرانه‌ای شهر بوشهر و ریشهر به گورستان ایلامی نیز مشهور است. این باستان‌شناس اظهارکرد:با توجه به کاوش‌های صورت گرفته سه نوع تدفین شامل گور‌های سنگ چین مستطیلی، گورهای چاله سنگی مستطیلی و خمره‌های اژدری در جهت شرقی ـ غربی این محوطه بدست آمده و با توجه به پژوهش‌هایی که تا کنون انجام شده تمامی باستان شناسان اتفاق نظر دارند، عمده این تدفین‌ها در بازه زمانی از اواخر دوره اشکانی تا پایان دوره ساسانی قرار می گیرند.  

سرپرست هیأت کاوش گفت:این محوطه در دهه‌های گذشته محل دپوی نخاله‌های شهری بوده و به کرّات توسط شهرداری مورد خاکریزی و تسطیح قرار گرفته، بخشی از آن به پارک تبدیل شده و بخش‌هایی نیز در زیر سازه های اداری، تفریحی و اقامتی شهری مدفون شده است اما در ماه‌های گذشته مدیران شهری و اداره کل میراث‌فرهنگی استان بوشهر اقدامات و تمهیداتی برای نجات این گورستان تاریخی در دستور کار خود قرار دادند. ده‌پهلوان در پایان اهداف اصلی و مهم در نظر گرفته شده برای ادامه کاوش در این گورستان را، تعیین عرصه و حریم محوطه گورستان شغاب و حفاظت و صیانت از آن با حمایت و همکاری مستقیم دستگاه‌های متولی با رویکردی علمی، کاوش بخشی از گورستان و ایجاد سایت موزه پویا، انجام پژوهش‌های انسان شناسی و باستان سنجی بر روی بقایای گورستان در صورت پشتیبانی و حمایت مالی، معرفی شایسته میراث ارزشمند کرانه‌های خلیج فارس و... عنوان کرد.