برترین‌ها: بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیـــقی در پیامی نوشت: «رکوردداران خواندن برای ‎ «ایران»، دیگر در کشورشان زندگی نمی‌کنند.  «سالار عقیلی» مدتهاست که با خانواده در ‎اسپانیا اقامت دارد و ‎محمد معتمدی هم در ‎هلند. این یک انتخاب شخصی ست و قابل احترام. اما زین پس، با مکث و تامل بیشتری هنگام شنیدن آثاری برای وطن، حس بگیریم.»