رئیس کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور گفت: راهنمایان گردشگری در سال ۱۴۰۰ تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. به گزارش ایسنا،‌ محسن حاجی‌سعید افزود: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این بیمه و برخوردار بودن گردشگران واقعی از آن، محدودیت‌هایی را مطرح کردیم؛ ازجمله اینکه گردشگر نباید در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تحت پوشش بیمه اجباری تامین اجتماعی قرار گرفته باشد و اینکه گردشگر باید سه سال سابقه اشتغال داشته باشد.  به گفته وی، ‌گردشگرانی که بیشتر از ۵۰ سال دارند، تحت پوشش بیمه راهنمایان گردشگری قرار نخواهند گرفت.  

رئیس کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور افزود: حدود ۲۰ سال از پیگیری این مهم توسط تشکل‌های راهنمایان گردشگری استانی و ملی می‌گذرد. این آرزوی دیرینه مکررا به عنوان اصلی‌ترین خواسته در تمامی جلسات بخش خصوصی با دولت و مجلس مطرح می‌شد، اما خبری از احقاق آن نبود تا اینکه بالاخره امسال محقق شد.

حاجی سعید ابراز امیدواری کرد: حداکثر ظرف یک ماه آینده اسامی احصا شده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند و این قانون در اسفند ماه سال جاری محقق شود.