مدیر کل هنرهای نمایشی به خبرگزاری ایسنا گفته است ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های نمایشی را به عهده وزارت ارشاد و بهداشت گذاشته است.

وی درباره بازگشایی تئاتر گفته است چیزی به اسم محدودیت ساعت 6 وجود ندارد و البته سالن‌های تئاتر هم همانند دیگر مکان‌ها تابع محدودیت تردد موظفند بعد از ساعت 9 فعالیتی نداشته باشند.

یکی از مهمترین مسائل درباره تئاتر دسته‌بندی شغلی است. آشنا درباره انتقال تئاتر از  دسته‌بندی مشاغل گروه 3 به گروه 2 نیز توضیح داد «بعد از برگزاری چند جلسه در وزارت کشور، خوشبختانه ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد که تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های تئاتری به عهده وازرت ارشاد و وزارت بهداشت گذاشته شود.»

وی از جلسه سومی با وزارت کشور گفته است؛ اما قرار است جمع‌بندی درباره تئاتر مستقیماً به ستاد مقابله با کرونا ارائه شود.

در این ایام برخی نسبت به تصمیم بازگشایی سالن‌ها معترضند و می‌گویند تصمیم اداره کل هنرهای نمایشی مبنی بر بازگشایی به سبب برگزاری جشنواره فجر است. چنانچه آشنا یادآوری کرده است «در حال حاضر که جشنواره تئاتر فجر با 50 درصد ظرفیت سالن‌ها،  میزبان تماشاگران تئاتر است اما از باب احتیاط، تلاش می‌کنیم تئاتر از مشاغل گروه 3 به گروه 2 منتقل شود تا اگر خدای نکرده وضعیت تهران از نظر ابتلا به کرونا تغییر کرد و از زرد به نارنجی رسید، تئاتر دوباره تعطیل نشود.»