عضو شورای دبیران هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی گفت: «دوسالانه‌ها از پتانسیل‌های لازم برای ایجاد یک گردهمایی هنری و شکل دادن به یک کنش جمعی برخوردار هستند و می‌توانند به فضایی برای کارکرد اجتماعی هنر نیز تبدیل شوند.» به گزارش هنرآنلاین، محمد مهدی صنعتی گفت: «هشتمین دوسالانه ملی مجسمه‌سازی تهران در شرایطی برگزار می‌شود که تحت تاثیر وقایع یکی دوساله اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. شرایطی بسیار سخت که گاهی تا مرز توقف برگزاری پیش رفت اما سرانجام با ممارست و پایداری شورای سیاست‌گذاری و دبیران این مهم انجام گرفت». این عضو شورای دبیران هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی ادامه داد: «دوسالانه ملی مجسمه‌سازی تهران به عنوان مهم‌ترین و جامع‌ترین رویداد حوزه تخصصی مجسمه‌سازی و حتی تجسمی کشور به شمار می‌رود. دوسالانه‌ها محل ارائه بیانیه‌های هنری و میدانی برای بروز ایده‌های جدید و پیشرو و فرزند صالح و خلف جامعه تجسمی هستند». او افزود: «این فرزند سنین نوجوانی و جوانی خود را طی می‌کند و از این جهت، صیانت و نگهداری از آنها از مهم‌ترین وظایف انجمن‌های هنری است».  صنعتی در پایان سخنانش با اشاره به فقدان برگزاری دوسالانه ملی و حتی بین‌المللی هنرهای تجسمی تهران گفت: «دوسالانه ملی مجسمه‌سازی تهران در ادوار گذشته به ویژه در چند دوره اخیر خود رویکردی بینارشته ای را در پیش گرفته و در جهت آماده‌سازی میدانی برای بروز و نمایش آثار معاصر و چندرسانه‌ای قدم برداشته است. به گمان من دوسالانه مجسمه‌سازی بار فقدان بینال تهران را تا حدودی به دوش کشیده و امیدوارم با کنار هم ایستادن جامعه تجسمی این آغاز تلاشی باشد تا دوسالانه ملی یا بین‌المللی تجسمی تهران جانی دوباره گیرد و به یکی از بهترین رویدادهای تاریخ تجسمی ما تبدیل شود».