بیتا یاری

در ذیل بند «برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی» جدول برنامه‌وبودجه وعده 80 میلیارد و میلیون تومان برای هزینه‌کرد در موسیقی توسط دولت اختصاص داده ‌شده است.

این مبلغ نشان‌دهنده 44درصد رشد نسبت به سال گذشته در بودجه بخش موسیقی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ اما افزایش بودجه در کجا و برای چه انجام‌ شده است؟ به جدول نگاهی بیندازید.

بزرگترین افزایش بودجه به سرفصل «ایجاد آرشیو ملی موسیقی ایران» اختصاص دارد که بودجه آن برای سال آتی بیش از سه و نیم برابر شده است. و در جدول بودجه موسیقی، این بزرگترین درصد افزایش است که تاکنون مشخص نشده آیا معاونت هنری یا دفتر موسیقی نسبت به آرشیو موسیقی ایرانی اقدام صورت می‌دهند یا کدام شرکت زیرمجموعه یا پیمانکاری بودجه این ردیف را به مصرف رسانده و می‌رساند. یعنی اگر شما هم متوجه شدید که این سرفصل ردیف بودجه در کجا خرج می‌شود نویسنده را نیز مطلع فرمایید. اصولاً اولین بار نیز فرزاد طالبی، وقتی در دولت اول تدبیر و امید در سال 1395 عهده‌دار سمت مدیریت دفتر موسیقی بود وعده داده بود که تا پایان آن سال ایجاد آرشیو ملی موسیقی ایران پایان می‌پذیرد و استمرار «ایجاد» آن تا به امروز حتی با عوض شدن معاونت هنری و مدیران دفتر موسیقی جای تعجب دارد.

برای سال آتی 72درصد از بودجه « کمک به مؤسسات، مراکز، انجمن‌ها،کانون‌ها و تشکل‌های صنفی موسیقی» کاسته شده و بودجه این ردیف به کمتر از 30درصد سال 99 تقلیل پیدا کرده است. با توجه به ادغام انجمن‌ها و مؤسساتی چون توسعه هنرهای معاصر این ردیف بودجه احتمال کاهش داشت. اما انجمن موسیقی ایران منحل نشده و در انجمن‌های دیگر نیز ادغام نشده است و می‌بایست این ردیف باقی می‌ماند. اما آنچه مشخص نیست کمک به نهادهای صنفی موسیقی است که با توجه به عدم انتشار هزینه‌کرد بودجه در دو سال گذشته زیرمجموعه معاونت هنری وزارت ارشاد مشخص نیست در سال‌های پیشین چگونه و چه مقدار به اصناف موسیقی کمک شده است و آیا در سال آینده این مبلغ برای فعالیت صنفی کفاف می‌دهد؟ باید متذکر شد خانه موسیقی ردیف بودجه جداگانه دارد و امسال نیز 65 درصد افزایش بودجه برای این خانه در ردیفی جداگانه لحاظ شده است. هرچند تاکنون هیچ‌گونه جدول مالی هزینه‌کرد بودجه دریافتی از ارشاد این موسسه فرهنگی هنری که ذیل وزارت ارشاد قرار دارد، منتشر نشده است.

اما حمایت از موسیقی نواحی و آیینی تنها 5 درصد افزایش بودجه داشته است که نشان می‌دهد علی‌رغم کاستی‌های فراوان در این حوزه دولت آن را مکفی می‌داند. همان‌طور که در سال‌های گذشته اغلب موزیسین‌های بلندآوازه نواحی با فقر و بدبختی دست‌به‌گریبان بوده‌اند و بهره‌ای از بودجه دولتی نبردند بعد از این هم قرار نیست این وضعیت بغرنج بهبود پیدا کند.

بودجه دفتر موسیقی، 80درصد نسبت به مبلغ سال 1399 رشد نشان می‌دهد و همین‌طور بودجه بنیاد رودکی 71درصد افزایش داشته است.

بنیاد رودکی به‌عنوان دارنده ارکسترهای ملی و سمفونیک تهران ردیف بودجه جداگانه‌ای برای ارکسترها دارد که برای آن امسال 51درصد رشد قایل شده است و این افزایش نسبت با افزایش بودجه بنیاد رودکی 20 درصد کمتر است. یعنی امور ستادی و مدیریتی بنیاد رودکی به‌مراتب بیشتر بودجه‌بر تشخیص داده ‌شده است تا دو ارکستر ذیل مدیریت این بنیاد.

جشنواره‌های موسیقی نیز بهره آن‌چنانی از سفره گسترده دولت در سال آتی نبرده‌اند و تنها 16درصد برای برگزاری جشنواره‌های موسیقی افزایش بودجه لحاظ شده است که حتی در مقایسه با نرخ تورم و یا نگاه مدیران دولتی موسیقی برای هزینه رتق‌وفتق امور دفتری خویش هم بسیار ناچیز می‌نماید.

اما فعالیت نظارتی در حوزه موسیقی هم برای سال آتی 95درصد به نسبت سال 99 افزایش بودجه داده‌شده است تا به‌طور متوسط 44درصد افزایش بودجه در بودجه سال آتی موسیقی لحاظ شود. از این رو می‌توان گفت بودجه به سمت کارهای اجرایی و ستادی در وزارت ارشاد چرخیده است و چاقی بودجه صرف امور مدیریتی خواهد شد و فعالیت‌های موسیقایی و اجرایی و حمایت از برنامه‌های موسیقی و موزیسین‌ها در درجه چندم اهمیت برای  افزایش در بودجه بوده و بهبود در آن مدنظر نیست.