آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت‌گردی

چندی پیش خبر از ساخت کارخانه قند با نام چغازنبیل در حریم این اثر جهانی به گوش رسید؛ ساخت و سازی که در تعارض آشکار با ضوابط این میراث ارزشمند قرار داشت.

با وجود اینکه حدود ۱۵ سال از تصویب ضوابط و نقشه عرصه و حریم چغازنبیل می‌گذرد و طبق آن انجام فعالیت‌هایی مانند خاکبرداری که تغییر شکلی در توپوگرافی تپه‌های تاریخی یا عوارض طبیعی در اطراف حریم آثار جهانی ممنوع است، اما هنوز خبرهایی از ساخت بناها و ساختمان‌هایی مانند کارخانه قند شنیده می‌شود که قسمتی از اراضی کارخانه قند در حریم درجه یک و قسمتی از آن در حریم درجه دوی چغازنبیل است. در همین راستا  استاندار خوزستان که بالاترین مقام اجرایی استان است دستوری نسبت به جابه‌جایی محل احداث کارخانه قند و خروج از حریم چغازنبیل صادر کرد و از آنجایی‌که محوطه جهانی چغازنبیل با پاسگاه‌های نیروی انتظامی و یگان حفاظت شهرستان فاصله دارد بر ایجاد مقر یگان حفاظت و پاسگاه ویژه میراث فرهنگی مستقل تاکید کرد.