رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده فعالان محیط زیست گفت: تشخیص بی‌گناهی یا گناهکار بودن افراد را برعهده دادگاه و قوه قضائیه بگذارید. سید ابراهیم رئیسی دیروز در نشست هم‌اندیشی با فعالان محیط زیست با موضوع احقاق حقوق عامه در حوزه محیط زیست افزود: زمانی که به قوه قضائیه آمدم این پرونده مطرح بود. در این زمینه نکات و ابهاماتی وجود داشت و گروه‌های کارشناسی ساعت‌های بسیاری به طور دقیق موضوع را بررسی کردند. وی ادامه داد: دادگاه درحال رسیدگی به پرونده است؛ من هم در این رابطه نظری ندارم. باید منتظر باشیم تا دادگاه نظر بدهد. رئیسی اضافه کرد: اینکه می‌گویید این افراد را در دانشگاه یا محل کار می‌شناختید، شناخت شما در همین حوزه است و ممکن است لایه دیگری در زندگی افراد باشد اما داوری را باید قاضی انجام دهد.